Liên hệ chúng tôi

微信图 ảnh_20211009130255

Địa chỉ

#2101, Khu B, Tòa nhà Fortune,

Quận Thiết Tây, Thẩm Dương, 110025, Trung Quốc.

Điện thoại

+86 18904079192

+86 15584252872

Facebook

https://www.facebook.com/cbkcarwash

bản đồ Google

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi