trường hợp dự án

Hiện nay máy rửa xe của chúng tôi đã có mặt khắp các tỉnh thành lớn của Trung Quốc

1 (1)

tỉnh Phúc Kiến

1 (2)

tỉnh Hà Bắc

1 (3)

tỉnh Liêu Ninh

1 (4)

tỉnh Liêu Ninh

1 (5)

Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

1 (6)

Tề Tề Cáp Nhĩ

1 (9)

Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

1 (10)

tỉnh quảng đông

1 (11)

tỉnh quảng đông

1 (12)

tỉnh quảng đông

1 (7)

Cát Lâm

1 (13)

tỉnh Hà Nam

1 (14)

Hắc Long Giang, Trung Quốc

1 (15)

thành đô

1 (16)

cam túc

1 (8)

Liêu Ninh

1 (17)

Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông

1 (18)

tỉnh quảng đông

1 (19)

Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây

1 (20)

Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây

1 (30)

tỉnh hắc long giang

1 (22)

Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây

1 (23)

hàng châu

1 (24)

hàng châu

1 (25)

Hà Bắc

1 (31)

Thành phố Thường Đức Tỉnh Hồ Nam

1 (26)

Hà Bắc

1 (27)

Hà Bắc

1 (28)

hà nam

1 (29)

tỉnh hắc long giang

1 (32)

tỉnh Hồ Nam

1 (34)

tỉnh Cát Lâm

1 (35)

Tỉnh Thiên Tân

1 (36)

tỉnh kim lâm

1 (37)

lan châu

1 (33)

tỉnh kim lâm

1 (38)

Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh

1 (39)

Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh

1 (40)

Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

1 (41)

thanh hoàng đảo

1 (56)

Hà Bắc

1 (42)

thanh hoàng đảo

1 (43)

Thành phố Thái An tỉnh Sơn Đông

1 (44)

Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông

1 (45)

Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông

1 (55)

Thượng Hải

1 (46)

Thành phố Zibo, tỉnh Sơn Đông

1 (47)

Thành phố Kim Trung, tỉnh Sơn Tây

1 (48)

Thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây

1 (49)

Thành phố Kim Trung, tỉnh Sơn Tây

1 (54)

Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây

1 (50)

sơn tây

1 (51)

sơn tây

1 (52)

sơn tây

1 (53)

Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây

1 (57)

Tứ Xuyên

1 (58)

Cát Lâm

1 (59)
1 (60)
1 (61)

tần hoàng đảo

1 (62)
1 (63)

tây an

1 (64)

Tây Tạng